زیست رهاورد کارا
ارقام برای زندگیزندگی شلوغ و پر جنب و جوش امروز لبریز از اعداد و ارقام متفاوت است. چگونه از دل این اعداد و ارقام بهترین فرصت ها را خلق کنیم؟

 

دانش بنیان

ارقام
برای سلامت

 

داده های پردازش شده الگوها و اطلاعاتی را نمایان می کنند که داده های خام هرگز نمی توانند نشان دهند. چنین قابلیتی در حوزه سلامت، پزشکان را قادر خواهد کرد بجای ماه ها سعی و خطا تنها در چند دقیقه تصمیماتی بسیار دقیق بگیرند
 

زیست رهاورد کارا، با طراحی و توسعه سیستم های پشتیبانی تصمیم، پزشکان و متخصصان را به تصمیم گیری های هوشمندانه، دقیق و به موقع تجهیز می کند. دارای تاییدیه دانش بنیان

ارقام برای
پایداری زیستی

تنوع میکروبی و ظرفیت های زیستی آنها بسیار وسیع و گسترده است. با این وجود داده های عملکردیِ ساده-فهم در این حوزه در مقیاس های کم و کوچک تولید می شوند. از همین رو فناوری های پایش با دقت و گذردهی بالا کلیدی ترین برگ برنده در بازارهای رقابتی هستند


زیست رهاورد کارا، با ارائه یک تکنولوژی سخت افزاری-نرم افزاری منحصر به فرد، صنایع زیست فناوری را به قدرتِ سرعت و مقیاس بالا برای تولید و غربال گری سویه های صنعتی تجهیز می کند. دارای تاییدیه دانش بنیان